خدمات قابل ارائه در این دفاتر شامل: تعویض، صدور اولیه، المثنی دفاتر خدمات درمانی و اصلاح مشخصات می باشد. ضمنا امور مربوط به بازنشستگان که در ادارات کل یازنشستگی انجام می شود در آینده به این دفاتر واگذار می شود.
خدمات بازنشستگی شامل: معرفی به شورای پزشکی (کمیسیون بدوی) و شورای عالی پزشکی، برقراری حقوق مستمری بگیران، صدور انواع ضمانت نامه های حقوقی، ثبت نام انواع وام ها، ثیت نام خودرو و ... می باشد.آدرس دفتر خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح در شرق تهران: 
فلکه اول تهران پارس، خیابان 142 شرقی، روبری درب جنوبی مرکز خرید سپید، پلاک 39، طبقه اول، واحد 1